Rol van HR binnen verandering: 5 stappen

Eerder schreef ik al over de toename van verandering in de wereld van organisaties. Niet alleen de omgeving, ook de organisaties zelf kijken naar de huidige vorm en door te voeren veranderingen. Veranderingen en overnames worden met name bekeken vanuit objectieve en financiële doelen. Is dit wel toereikend? Deze week las ik een interessant artikel waarin de bijdrage van HR wordt besproken. Een actieve rol in de ontwikkeling van organisatie op lange termijn.

Aan de hand van vijf duidelijke stappen kan HR bijdragen aan de implementatie van een nieuwe visie, normen en waarden en de manier van werken. Zonder invloed op de dagelijkse gedragingen wordt de implementatie van deze verandering nooit bewerkstelligd.

1) Maak de nieuwe visie tastbaar

Het is de rol van HR om de nieuwe visie om te zetten in zichtbare en tastbare verandering in werkwijzen. Een duidelijk onderscheid in oude en nieuwe gedragingen draagt bij aan het begrip van de verandering. Een op hogerhand vastgestelde wijziging wordt zichtbaar en onderdeel van het dagelijks werk.

2) Zorg voor integratie

Laat de praktische uitvoering van de verandering en de ondersteuning niet alleen over aan het management. Zorg voor cross-functionele betrokkenheid van de werkvloer. Deze specialisten op het gebied van dagelijks werk zijn in staat de verandering te bewerkstelligen binnen alle lagen van de organisatie.

3) Communiceer

Bevorder de communicatie binnen de gehele organisatie. Hierbij gaat het niet om de formele informatievoorziening vanuit de top van de organisatie maar communicatie in álle richtingen. Communicatie kost tijd maar verdient de aandacht. Bespreek, bediscussieer en stel doelen. Betrokkenheid is een van de belangrijkste ingrediënten in het laten slagen van de verandering.

4) Specificeer performance en ontwikkeling

Met name in een overgangsfase kan het onduidelijk zijn wat wordt verwacht en waar men op wordt beoordeeld. Zorg voor duidelijke richtlijnen en beoordelingscriteria. Dit voorkomt een gevoel van machteloosheid en bevordert daadkracht. Schets duidelijke toekomstperspectieven op het gebied van organisatie en individu zodat gevoel van betekenis toeneemt.

5) Denk verder dan de verandering

Een op handen zijnde verandering zorgt voor veel opwinding, rumoer en uitdaging. HR dient zich tijdig bezig te houden met de periode na de verandering. Wat als de rust wederkeert en het gevoel van vooruitgang afneemt? Welke prikkel is hierna benodigd om vooruitgang en groei te bewerkstelligen?

Ondanks dat het bewerkstelligen van de verandering zelf al voldoende energie kost is het noodzaak om vooruit te denken. Om concurrentie voor te blijven in een turbulente omgeving is het zaak om ook op de werkvloer verder te denken dan vandaag en morgen.

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top