Mvo: weinig ethisch, vooral lonend

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een begrip waarvan de inhoud verandert. Hoewel het je vroeger aan ethiek deed denken is het nu geen liefdadigheid maar economisch verstandig.

Dit bericht verscheen eerder op Sprout.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet het jaarlijkse dagje klussen op de kinderboerderij maar serious business. Het economische denken wordt hierin steeds dominanter, bevestigt MVO Nederland. Bedrijven worden meer en meer afhankelijk van anderen en daarom is het zakelijk verstandig een lange termijn-visie op de markt te hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ‘verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu’, en toch ook een beetje eigenbelang.

Transparantie als basis voor innovatie

Niet alleen van multinationals wordt verwacht dat zij eerlijk en open communiceren over beleid en vraagstukken, ook mkb’ers doen hier hun voordeel mee. Door open met belanghebbenden als medewerkers, leveranciers, investeerders en overheden te bespreken wat zij van de organisatie verwachten wordt innovatie gestimuleerd. Met het voorleggen van lastige keuzes krijgen buitenstaanders inzicht in zakelijke dilemma’s en de genomen beslissingen. Volgens Willem Lageweg van MVO Nederland groeit met transparantie het algemene vertrouwen. “Inzicht leidt tot draagvlak, nieuwe ideeën en bovenal verrassende nieuwe samenwerkingsverbanden. Het vertrouwen is de eerste stap tot zakendoen.”

Omdat het loont

De groep ondernemers die vanuit ethiek en moreel besef handelt slinkt. Veel groter, en groeiende, is de groep die mvo bedrijft omdat het loont. Een direct financieel effect lijkt nog steeds moeilijk hard te maken maar Hardvard Business Schoolconcludeerde in 2011 al dat inzet op mvo je business op langere termijn positief beïnvloedt. MVO Nederland onderstreept als belangenclub graag zoveel mogelijk effecten, dus ook de indirecte. “Het maakt je als werkgever aantrekkelijker en het heeft positieve invloed op de reputatie. Dit alles versterkt het gevoel van succes en de zin van het zakendoen”, aldus Lageweg.

Er is meer gaande op het gebied van duurzaamheid dan de verzakelijking alleen. Eentrendrapport dat MVO Nederland onlangs publiceerde noemt verschillende trends. Met name de circulaire economie krijgt tegenwoordig veel aandacht. Er wordt getracht producten en grondstoffen te hergebruiken en vernietiging te voorkomen. Met een schaarste en stijgende prijs van bijvoorbeeld olie kan de ethische zoektocht naar nieuwe mogelijkheden een leuk bij-effect hebben: dalende kosten en een betere concurrentiepositie.

Kansen voor het mkb

Grote bedrijven laten volgens Lageweg nu veel vraagstukken, oftewel economische kansen, liggen. Het wantrouwen van veel consumenten richting deze bedrijven zorgt voor mogelijkheden. “Klein is het nieuwe groot. Het ritselt van de lokale succesvolle initiatieven.”

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het mkb. Binnen markten als energie, telecom, zorg en onderwijs ontstaan allerlei niches waarin de menselijke maat weer centraal staat zegt hij. “Mensen hebben behoefte aan lokale producten, zorg uit de buurt en willen bovenal zelf bijdragen. Innovatieve bedrijven vinden financiering via sociale platformen en worden een serieus alternatief voor de bestaande grote bedrijven.”

Samengevat in enkele tips

  • Bij mvo staat samenwerken centraal. Voor alle trends en belangrijke thema’s geldt dat je elkaar moet opzoeken en versterken.
  • Mvo is serious business, je kunt er als bedrijf echt niet meer omheen. Stel een beleid op en neem dit op in je bedrijfsvoering. Het is niet iets wat je er bij doet.
  • Transparantie is het sleutelwoord. De onderneming is vandaag de dag een glazen huis. Maak daarom werk van openheid en transparantie over mvo.
  • Wees je bewust dat lokale en kleinschalige initiatieven in razend tempo opduiken. Zet kennis en middelen in om ze te versterken en er zelf nieuwe business uit te halen.

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top