Effect van interne social media overschat?

Hoewel je eerder een tegenovergesteld resultaat zou verwachten blijkt uit recent onderzoek van Deloitte dat medewerkers sceptischer zijn over de interne inzet van sociale media dan leidinggevenden. Het in de Verenigde Staten uitgevoerde onderzoek onder ruim 1000 medewerkers en 300 leidinggevenden zorgt voor verrassende uitkomsten.

Waar privé sociale media steeds vaker worden ingezet wordt de inzet binnen de organisatie met gemengde gevoelens bekeken. Zowel in de top als op de werkvloer is men overtuigd van het feit dat de cultuur binnen een organisatie belangrijk is voor het behalen van successen. Welke factoren als van invloed worden gezien verschilt echter sterk tussen leidinggevenden en medewerkers. 45% van de deelnemende leidinggevenden geven aan te geloven in de kracht en het positieve effect van sociale media. Zij geloven dat de inzet kan bijdragen aan interne cohesie en cultuur. Slechts 27% van de medewerkers is dezelfde mening toegedaan. Ook wordt door slechts 17% van de medewerkers gedacht dat de sociale netwerken leiden tot verhoogde interne transparantie.

Discrepantie

Over meer zaken wordt binnen de organisaties anders gedacht. Hoewel cultuur door beide groepen als belangrijk wordt beschouwd verschilt de weg ernaartoe sterk. Leidinggevenden geven de voorkeur aan een duidelijke strategie (76%) boven het hebben en communiceren van bijvoorbeeld kernwaarden (62%). Medewerkers denken veel gelijkmatiger over deze twee elementen en zien beiden als van belang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals zeer regelmatig uit onderzoeken blijkt bestaat er nog een grote discrepantie tussen top en vloer. Verrassend is wel dat het interne effect van sociale media tot nu toe lijkt te worden overschat. Zowel onderzoekers en medewerkers onderling verschillen hierin sterk van mening.

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top