Een scriptie over het nieuwe veranderen: Een natuurlijk streven

Enkele maanden geleden startte ik met het schrijven van mijn bachelorscriptie Communicatiewetenschap. Het doel van de literatuurstudie was het beschrijven van mogelijke effecten van employee empowerment en democratie op de werkvloer op de constante eis van verandering binnen organisaties. Vooraf werd ik gewaarschuwd omdat dit onderzoeksveld behoorlijk af zou zijn. Is dit het geval? Zeker niet!

Employee empowerment is, kortgezegd, het geven van mogelijkheden aan medewerkers om het werk, de uitvoer daarvan en de omgang hiermee zelf te kunnen inrichten. Een populair onderwerp tot en met het begin van deze eeuw waarna het stil kwam te liggen. Daarnaast ontstond een focus op democratie en redenen voor inspraak op de werkvloer. Is het immers niet vreemd dat het in onze maatschappij normaal is de liberale gedachte van eigen richting geven aan het leven op wordt gegeven zodra we naar kantoor gaan? Volgens velen één van de redenen om democratische processen meer en meer door te voeren binnen organisaties.

Het onderzoeksgebied naar verandering is al decennia oud en vele verklaringen werden gezocht. Veranderingsmanagement wordt met name benaderd vanuit de gedachte dat acceptatie moet worden bevorderd en tegenwerking moet worden voorkomen. Als we verandering echter afzetten tegen empowerment en democratie blijkt de focus verlegd te moeten worden. Verandering moet niet worden gezien als een externe kracht maar een natuurlijk streven. Een natuurlijk streven naar vooruitgang en het voorblijven van de conurrent.

Empowerment en democratie dragen in belangrijke mate bij aan dit streven. Beiden bevorderen motivatie, betrokkenheid en het bij willen dragen aan de resultaten. Niet alleen de het hier en nu worden bekeken, service wordt afgestemd om de lange termijn. Belangrijke signalen worden opgepikt en worden verwerkt in dagelijkse uitvoer. Resultaat is een lerende organisatie. Ook de inspraak draagt bij aan het gevoel van welbevinden en waardering. Kwaliteit van besluitvorming neemt toe en externe veranderingen worden eerder opgepikt.

De lerende organisatie is met name in dit nieuwe tijdperk van openheid een belangrijke schakel van succes. Transparantie en open leiderschap zijn belangrijke thema’s in opkomst en eerder beschreven effecten kunnen hieraan bijdragen.

Dat onderzoek naar de omgang met medewerkers stil lijkt te liggen is onterecht. Integendeel: Juist nu breekt de tijd aan dat onderzoek benodigd is. Hoe moeten democratie en open leiderschap vormgegeven worden en welke effecten zijn bekend. Kan het besluitvorming in kwaliteit laten toenemen? Wat doet het met de snelheid van besluitvorming? Hoe gaat nieuw leiderschap om met deze eisen?

De waarschuwingen in de wind geslagen: Een belangrijke tijd breekt aan waarin de manier van omgang met medewerkers en leiding moet worden bekeken. Juist nu is onderzoek benodigd!

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top