‘Dure zorg gemeden: premie niet omhoog’ (Volkskrant, 24-09-2014)

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen lijkt de basisverzekering in de zorg niet duurder te worden. Dat komt voor een belangrijk deel doordat mensen ‘dure’ zorg mijden. ‘Extreem zorgelijk en onhoudbaar’, zegt directeur Chris Oomen van verzekeraar DSW.
VAN ONZE VERSLAGGEVER YOSHI TUK

Net als voorgaande jaren maakt kleinere speler DSW als eerste verzekeraar bekend welke premie hij zal rekenen. Die geldt normaliter als een goede graadmeter voor de prijzen van andere zorgverzekeraars. Voor een basisverzekering brengt DSW vanaf 1 januari 95 euro per maand in rekening, net zoveel als vorig jaar. Het ministerie van Volksgezondheid houdt er rekening mee dat de verzekeringen juist duurder worden.

Dat DSW zijn prijzen niet hoefde te verhogen is voor een groot deel een direct gevolg van zorgmijding door patiënten. Volgens DSW-directeur Chris Oomen verkiezen veel mensen de goedkopere huisarts boven een ziekenhuis of specialist. Deze laatsten betaalt de patiënt immers zelf, via het eigen risico. ‘Extreem zorgelijk is dat er een steeds grotere groep is die medische adviezen van de huisartsen in de wind slaat.’ Oomen zegt het direct terug te zien in de cijfers. Zodra er weer een nieuw jaar met een nieuw eigen risico ingaat, krijgen specialisten het veel minder druk. ‘Patiënten kappen een behandeling liever af dan dat zij eraan moeten meebetalen. De effecten op lange termijn zijn onhoudbaar.’

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwde eerder al voor de gevolgen van het steeds hogere eigen risico. Waar het eerder vooral om mensen ging die de therapeut meden, zien huisartsen steeds vaker dat patiënten belangrijke en nodige onderzoeken niet laten doen. Ze laten een röntgenfoto niet maken of kiezen er zelfs voor de voorgeschreven medicatie niet op te halen. Uit een peiling onder de artsen bleek dat 72 procent meer dan één keer per week te maken heeft met patiënten die adviezen om een financiële reden niet opvolgen.

Op de langere termijn hoeven we volgens Oomen geenszins te rekenen op een daling van de jaarlijkse premie. Sterker, hij waarschuwt voor grote prijsstijgingen en chaos in de zorg. Verpleging en verzorging die nu nog binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen, zijn vanaf 2015 onderdeel van de zorgverzekeringswet. In de praktijk betekent het dat kleine organisaties direct aan de verzekeraar factureren. ‘Eisen en prestaties zijn nu zo vaag omschreven dat ik één grote, frauduleuze chaos voorspel.’ Verzekeraars zullen dit risico incalculeren en uiteindelijk doorberekenen aan de klant, denkt Oomen.

Naast de zorgmijding dragen ook de recentste trends en cijfers bij aan een lager bedrag onder de streep. De kosten voor zorg in ziekenhuizen en van farmaceuten zijn iets gedaald. ‘De trend van explosieve prijsstijgingen lijkt gekeerd. Alles gaat efficiënter, dat betaalt zich wel uit’, aldus Oomen.

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top