10 maal social media in de wetenschap: Terugblik op 2010

Eerder meldde ik al dat het behandelen van social media binnen Communicatiewetenschap schaars is. Om toch aan de nodige kennis te komen is het dus zaak zelf onderzoek te doen. Nu we het einde van 2010 naderen draagt een kort overzicht van de bevindingen bij. Wat zijn de bevinden in de wetenschap op het gebied van social media? Geen spektakel maar voor een wetenschappelijke of feitelijke onderbouwing van je stelling zeer handig.

Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media

(door Andreas M. Kaplan & Michael Haenlein).
Artikel over de duiding van social media. Wat zijn social media en hoe verschillen zij van web 2.0 en user-generated content? Een interessante basis voor de theoretische verklaring van social media.

Role of social media in online travel information search

(door Zheng Xiang & Ulrike Gretzel).
Experiment over het voorkomen van social media in een zoektocht naar toeristische informatie. Resultaten tonen aan dat bij het zoeken naar informatie op het gebied van toerisme een groot deel van de zoekresultaten linken naar social media. In hoeverre wordt hier op ingespeeld door de branche en welke mogelijkheden zijn er?

Public Relations Journal

(te vinden op de website van PRjournal).
Een openbaar artikel dat terugblikt op vier eerdere artikelen over PR en social media. De vier artikelen beknopt samengevat:

a) Een van de eerste analyses van Fortune 50 companies actief binnen social media. Een zeer groot gedeelte is actief op bijvoorbeeld Facebook maar is beperkt in het gebruik. Het beperkt zich tot het plaatsen van nieuws maar het actief betrekken vindt nauwelijks plaats.

b) Een experimenteel onderzoek naar de effecten van nieuwe media binnen crisiscommunicatie en gebruik binnen organisaties. Een eerste stap richting beschrijving van deze effecten. Wetenschappelijk is er nog maar nauwelijks onderzoek gedaan naar deze nieuwe vorm van communicatie.

c) Een analyse van het gebruik van social media in de wereld van PR. Wat in praktijk al duidelijk was is nu ook wetenschappelijk vastgesteld: Waar in 2009 nog de meeste aandacht uitging naar marketing op het gebied van zoekmachines nam het gebruik van sociale netwerken, services op het gebied van micro-blogging en videodeling gigantisch toe.

d) Onderzoek naar de effecten van advertenties en PR binnen social media op studenten. Resultaten leren ons dat opleidingsniveau een belangrijke factor is in het begrip en de waardering van deze berichten. Daarnaast zijn studenten binnen deze vakgebieden zelf significant positiever omdat zij begrijpen hoe deze vernieuwingen en diensten in de industrie passen.

Digital Dialogue? Australian Politicians’ use of the Social Network Tool Twitter

(door Grant, Moon & Busby Grant).
Australisch onderzoek naar het gebruik van Twitter onder politici. Hoewel politici actiever zijn in het gebruik van de dienst dan de gemiddelde burger zijn ze lang niet allemaal even succesvol. Een deel gebruikt het met name om uit te zenden in plaats van de converseren. Conversatie vergroot het effect uitgedrukt in betrokkenheid. Een effect dat waarschijnlijk ook te vinden zal zijn in Nederland. Onze eigen politici lijken voor een groot deel nog te moeten leren van deze bevindingen.

The one thing you must get right when building a brand

(door Barwise & Meehan).
Geen onderzoek maar een interessante bijdrage in de Harvard Business Review. Artikel over opkomst van nieuwe netwerken en de effecten op branding. Belangrijkste punt is om de traditionele marketing (de basics) niet uit het oog te verliezen maar aan te vullen met nieuwe technieken. Merken dienen deze mogelijkheden op vier manieren te gebruiken: a) Het bieden en communiceren van een belofte, b) creëer vertrouwen door de belofte in te lossen, c) continu te blijven verbeteren en d) innovatie door te voeren buiten het bekende.

Dialogic communication in 140 characters or less: How Fortune 500 companies engage stakeholders using Twitter

(door Rybalko & Seltzer).
Onderzoek met een eenvoudige maar belangrijke strekking: Een analyse van Twittergebruik onder de Fortune 500 companies toont aan dat organisaties met een dialoog als doel stakeholders beter betrekken. Deze betrokkenheid heeft als belangrijkste effect dat zij eerder geneigd zijn nogmaals een bezoek te brengen aan deze organisaties.

Educational use of social networking technology in higher education

(door Hsiu-Ting Hung & Steve Chi-Yin Yuen).
Dit onderzoek onder studenten toont aan dat waar sociale netwerken binnen het onderwijs werden gebruikt sociale binding en waardering van het onderwijs toenamen.

Conclusie

Zoals met alles binnen de wetenschap gaan de ontwikkelingen traag. Interessant om te zien is wel dat enkele belangrijke stellingen inmiddels zijn vastgesteld en deze zijn te gebruiken in vervolgonderzoek. Uiteraard is dit maar een beknopt overzicht maar dit alles kan als startpunt dienen voor de toekomst, 2011. Ik hoor het graag wanneer ik interessante onderzoeken ben vergeten…

Waardeer je mijn werk? Ondersteun me en maak zo nog meer mogelijk

Een deel van mijn werk als freelance journalist en schrijver is op eigen initiatief en zonder opdrachtgever. Wil je me daarin steunen, dan kan dat met een donatie.

Ook interessant

It seems we can't find what you're looking for.
Scroll naar top