Empowerment: Beter vs. Meer

Naar aanleiding van mijn scriptie over employee empowerment en workplace…